۱۵, آبان ,۱۳۹۸

کبدچرب، یک پدیده عالم گیر

کبد چرب به زودی شایعترین بیماری کبدی در ایران و جهان خواهد بود. تعداد بیماران رو به افزایش است و پیش بینی می شود این روند […]