۲۵, مهر ,۱۳۹۸

گامهای بلند و امیدبخش ایران برای کنترل کامل هپاتیت سی تا 2030

ایران که از سوی سازمان بهداشت جهانی، در فهرست 17 کشور در حال تلاش برای کنترل کامل هپاتیت سی قرار گرفته، پس از موفقیت بزرگ در […]