۲۵, مهر ,۱۳۹۸

تَتو چگونه موجب هپاتیت C می‌شود

 رئیس شبکه هپاتیت ایران بر لزوم پرهیز از تتو و خالکوبی غیر بهداشتی تاکید کرد و گفت: در صورتی که تتو و خالکوبی در شرایط غیر […]
۲۵, مهر ,۱۳۹۸

رفسنجان به عنوان شهر عاری از هپاتیت C انتخاب شد

رئیس شبکه هپاتیت کشور با تاکید برلزوم حذف هپاتیت C در ایران گفت: رفسنجان به عنوان شهر عاری از هپاتیت C انتخاب شد تا با همکاری […]