رئیس شبکه هپاتیت ایران

۲۵, مهر ,۱۳۹۸

جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت

جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت، با حضور […]