۲۲, خرداد ,۱۳۹۹

عرصه های نوین پژوهشی در کبد چرب غیرالکلی- دکتر شاهین مرآت

۸, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت سی- دکتر مرآت

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398