۶, آبان ,۱۳۹۸

دیدار دکتر سهراب پور با دکتر محرز

دکتر سهراب پور رئیس شبکه هپاتیت ایران، صبح روز سه شنبه 23 مهرماه 1398 با دکتر محرز رییس مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار […]