زمان: 3 بهمن 1392

January 23, 2013

مکان: هتل همای تهران

برگزار کنندگان: کمیته علمی هپاتیت ایران- شبکه هپاتیت

دارای امتیاز بازآموزی آموزش مداوم

در سالیان اخیر درمان هپاتیت C دچار تحولات بزرگی شده است، از جمله معرفی پگ اینترفرون در دهه اول قرن 21 میلادی و معرفی مهارکننده های پروتئاز در  دهه دوم قرن 21 میلادی، به گونه ای که اثربخشی درمان با مونوتراپی اینترفرون که کمتر از 10 درصد بوده به بیش از 70 درصد در بیماران با ژنوتیپ 1 در درمان های جدید با مهارکننده های پروتئاز رسیده است. تحولات سریع درمان هپاتیت C منجر به تغییر روش های درمان معمول شده و نیاز به اطلاع رسانی در این زمینه را به وجود آورده است.

کمیته علمی هپاتیت ایران (IHSB) با در نظر داشتن مسئله اخیر اقدام به تشکیل جلسه ای در تاریخ 3 بهمن 1392 نمود. در این جلسه حدود 170 فوق تخصص بیماریهای گوارش، متخصص بیماریهای عفونی و جمعی از پزشکان و متخصصین علوم پایه که در زمینه هپاتیت C فعالیت می کنند گرد هم آمده و با بحث و بررسی روش های موجود، دستورالعمل واحدی را تصویب نمودند. در این جلسه علاوه بر سخنرانی تعدادی از اساتید برجسته، بخشی به صورت سوال و جواب برگزار شد و کلیه متخصصین تجربیات خود را عنوان کردند.

جهت تهیه اسلایدهای سخنرانان به بخش برنامه زمانی مراجعه نموده و با کلیک بر روی اسامی سخنرانان به بخش ایمیل آنان هدایت شده و درخواست خود را جهت تهیه اسلایدها عنوان نمائید. همچنین در بخش فیلم و تصاویر، عکس های موجود و فیلم جلسه را مشاهده فرمائید.

کمیته علمی هپاتیت ایران (IHSB)-شبکه هپاتیت ایران

کمیته علمی هپاتیت ایران (IHSB)متشکل از مجموعه ای از محققین در زمینه هپاتولوژی می باشد که با هدف انجام همکاری های علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در سال 1392 در شبکه هپاتیت ایران تشکیل شده است. در حال حاضر IHSB به دنبال جذب همکار و همکاری از تمامی مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور و خارج از کشور در زمینه هپاتیت می باشد تا از این طریق بتواند نتایج و تجارب مطالعات انجام شده در زمینه هپاتیت را به اشتراک بگذارد و از طرف دیگر اقدام به تعریف و طراحی مطالعات چند مرکزی کند. یکی دیگر از اهداف IHSB تهیه پروتوکل های درمانی مطابق با نیازهای داخل کشور می باشد که براساس جدیدترین مطالعات داخلی و خارجی صورت می گیرد. در همین جهت، IHSB در تاریخ 3 بهمن 1392 اقدام به برگزاری کنفرانس علمی یکروزه ای با عنوان "تازه های درمان هپاتیت C" کرده است. نمونه مشابه این جلسه در مرداد ماه سال 1390 توسط شبکه هپاتیت ایران برگزار گردید که منجر به تهیه "گایدلاین درمان هپاتیت C توسط مهارکننده های پروتئاز در ایران" شد. مقاله مورد نظر از طریق لینک http://hepatmon.com/?page=article&article_id=501 قابل دریافت می باشد.

Iran Hepatitis Scientific Board (IHSB)-Iran Hepatitis Network

Iran Hepatitis Scientific Board (IHSB) was established in 2013 as a subdivision of Iran Hepatitis Network with the main purpose to facilitate scientific and research collaboration inside and outside of Iran. Here, we invite all scientists and research centers to join IHSB and share their knowledge and skills in the field of hepatology. Also, IHSB is a forum for members to design and conduct high quality multicenteric studies which can result in production of reliable evidences in diagnosis, treatment and management of hepatitis in Iran. On the other hand, IHSB aims to provide local treatment protocols based on evidences from recently published studies. IHSB will have a scientific conference entitled “Consensus Guideline in Hepatitis C Treatment; Higher SVR in Clinical Practice” on January 23, 2014. In 2011, the same meeting was held by Iran Hepatitis Network entitled “Treatment of Chronic Hepatitis C Infection: Update of the Recommendations from Scientific Leader’s Meeting-28th July 2011-Tehran, IR Iran” which you can find its published guideline at http://hepatmon.com/?page=article&article_id=501.

poster-3 Bahman

The national scientific meeting entitled “Consensus Guideline in Hepatitis C treatment; higher SVR in clinical Practice” was held by Iran Hepatitis Scientific Board (IHSB) - Iran hepatitis network at 23 January 2014 with around 170 expert attendee and more than 10 speakers. You can ask Speakers by email to send you the slides of their presentations (just click on the name of the speakers)

 

Panel Discussion 1

Chairperson:
Reza Malekzadeh
Members:
Mohammad Reza Zali
Kamran Bagheri Lankarani
Masoud Mardani
Seyed Moayed Alavian

Burden of HCV Infection and Prevention Strategies

08:30-08:45 Reza Malekzadeh Burden of HCV Infection in Iran and EMRO
08:45-09:00 Kamran Bagheri Lankarani Current Prevention Strategies of HCV Infection
09:00-09:30 Panel Members Discussion and Q&A
09:30-10:10 - Break

Panel Discussion 2

Chairperson:
Heidar Sharafi
Members:
Hosein Keyvani
Ali Pouryasin
Katayoun Samimi-rad

Genetics and Molecular Testing in HCV Infection 

10:10-10:25 Hosein Keyvani Molecular Diagnosis of HCV Infection
10:25-10:40 Heidar Sharafi Host and Viral Genetics in HCV Infection
10:40-11:20 Panel Members Discussion and Q&A

Panel Discussion 3

Chairperson:
Nasser Ebrahimi Daryani
Members:
Shahin Merat
Mohsen Nassiri-tossi
Mohamad Reza Fattahi
Mohamad Reza Hasanjani
Bita Behnava
Ashley Brown

Treatment of HCV Infection 

11:25-11:40 Shahin Merat PEG-IFN and RBV Treatment of HCV Infection; an Iranian Experience
11:40-11:55 Nasser Ebrahimi Daryani
Treatment of HCV Infection with DAAs
11:55-12:10 Mohsen Nassiri-tossi
Mangement of Hepatitis C Treatment Complications
12:10-12:25 Bita Behnava Sofosbuvir and Other New DAAs
12:25-12:40 Ashley Brown New Treatments for Hepatitis C Infection
12:40-13:20 Panel Members Discussion and Q&A
13:20-14:30 - Prayer, Lunch

Panel Discussion 4

Chairperson:
Seyed Moayed Alavian
Members:
Minoo Mohraz
Davoud Yadegari
Mohamad Pourhoseingholi

Treatment of HCV Infection in Special Patient

Population (HIV/HCV, Hemophilia, Thalassemia)

14:30-14:45 Minoo Mohraz
Management of Patients with HCV/HIV Coinfection
14:45-15:00 Seyed Moayed Alavian Treatment of HCV Infection in Hemophilia and Thalassemia Patients
15:00-15:15 Mohamad Pourhoseingholi Economics of Hepatitis C Treatment in Iran
15:15-16:00 Panel Members Discussion and Q&A

GOVERNING BOARD

 • Prof. Seyed-Moayed Alavian, MD,

Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

 • Prof. Kamran Bagheri-Lankarani, MD,

Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, IR Iran

EXECUTIVE MANAGER

 • Heidar Sharavi,PhDc,

Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

COMMITTEES

Scientific Committee

Ahvaz University of Medical Sciences

 • Seyed Hashem Mir Momen
 • Abdolrahim Masjedi Zadeh
 • Farid Yousefi

Arad Hospital

 • Gholam Hosein Amiri
 • Zahra Almaee

Ardebil University of Medical Sciences

 • Shahram Habib Zadeh
 • Abbas Yazdan Bod
 • Aref Rahimi

Azad University

 • Ali Pour Yasin
 • Seyed Ehsan Alavian

Artesh University of Medical Sciences

 • Shahrokh Iravani

Arak University of Medical Sciences

 • Masoumeh Soufian
 • Adel Fallah Ghajari

Babol University of Medical Sciences

 • Shahriar Soleimani Savad Kouh
 • Mohammad Reza Hasan Jani Roshan

Bank Melli Hospital

 • Sepideh Hagh Azali

Baqiyatalah University of Medical Sciences

 • Ashraf Karbasi
 • Gholam Ali Ghorbani
 • Ali Asghar Etemadi Fard
 • Zohreh Kaveh Manesh
 • Mohammad Hasan Shafee
 • Behnam Hoseini
 • Ayoub Ghafourian
 • Nemat Allah Joneidi Jafaree
 • Enayat Allah Nemat Khorasani
 • Seyed Moayed Alavian
 • Seyed Hosein Alaei Andabili
 • Hosein Khedmat
 • Heidar sharafi
 • Mohammad ali Saremi

Birjand University of Medical Sciences

 • Masoud Ziaee

Iranian Blood Transfusion Organization

 • Esmaeel Sanei Moghadam
 • Soheila Khosravi
 • Maryam Zadsar

Firoozgar Hospital

 • Masoud Reza Sohrabi
 • Khadijeh Hatami
 • Mohammad Reza Mohammad Hoseini

Gilan University of Medical Sciences

 • Mahmoud Yousefi Mashhour
 • Farahnaz Jokar

Golestan University of Medical Sciences

 • Taghi Amiryiani
 • Leili Eslami
 • Atefeh Akhavan Tabib

Hamedan University of Medical Sciences

 • Alireza Khalilian
 • Bahram Seifi Zareie
 • Fariba Keramat

Hormozgan University of Medical Sciences

 • Seyed Hamid Mousavi

Ilam University of Medical Sciences

 • Arezoo Joudaki

Zahedan University of Medical Sciences

 • Masoud Salehi
 • Hamid Reza Kouhpayeh

Iran University of Medical Sciences

 • Farhad Zamani
 • Amir Hosein Faghihi Kashani
 • Mohsen Masoudi
 • Mehdi Saberi Firouzi
 • Hosein Ajdar kosh
 • Hosein Keyvani
 • Siamak Khaleghi
 • Mehrdad Hagh Azali
 • Farah Bokharaei Salim
 • Mahmoud Reza Khounsari
 • Forough Forghani
 • Alireza Hoseini
 • Shahram Agah
 • Siavash Naseri Moghadam

Isfahan University of Medical Sciences

 • Peyman Adibi
 • Farzin Khorvash
 • Behrouz Ataei
 • Faegh Bastani

Kashan University of Medical Sciences

 • Seyed Mohsen Razavi Zadeh

Kerman University of Medical Sciences

 • Mehdi Khaleghi Nia
 • Sodayf Darvish Moghadam
 • Meysam Yousefi

Kermanshah University of Medical Sciences

 • Medi Zobeiri
 • Fariba Mansouri
 • Babak Sayad

Kordistan University of Medical Sciences

 • Farshad Sheikh Esmaeili
 • Mohammad Roshani
 • Behzad Mohsen Pour

Mashhad University of Medical Sciences

 • Ali Bahari
 • Hasan Vosoughi Nia
 • Afshin Hoshyar
 • Seyed Mousa Alreza Hoseini

Middel East Liver Disease Center

 • Leila Mehrnoush
 • Shima Salimi
 • Seyed Mohammad Miri
 • Bita Behnava

Milad Hospital

 • Behrouz Ghorbani Moghadam

Qazvin University of Medical Sciences

 • Siavash Zafar Doa Goo
 • Ali Akbar Haji Agha Mohammadi

Qom University of Medical Sciences

 • Seyed Saeid Sar Kishikian
 • Mohammad Reza Ghadir
 • Hosein Salehi

Shahed University

 • Behzad Jodeiri

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

 • Nasrin Zendeh Del
 • Mahtab Shabani
 • Mohammad Javad Ehsani ardekani
 • Mehrnaz Banou Ashraf Ganjoy
 • Davood Yadegari Nia
 • Shahnaz Sali
 • Houshang Saghari
 • Mostafa Alavi Moghadam
 • Homayoun Zojaji
 • Masoud Mardani
 • Akram Moradi
 • Hosein Akhavan Zanjani
 • Mojgan Froutan
 • Monireh Kamali
 • Shervin Shokouhi
 • Mohammad Amin Pour Hosien Gholi

Lorestan University of Medical Sciences

 • Majid Abdolahian

Semnan University of Medical Sciences

 • Seyedeh Hoda Alavian

Shiraz University of Medical Sciences

 • Alireza Taghavi
 • Kamran Bagheri Lankarani
 • Mohammad Reza Fattahi

Tabriz University of Medical Sciences

 • Mohammad Hosein Soumi

Tehran University of Medical Sciences

 • Naser Ebrahimi Daryani
 • Shahin Merat
 • Reza MalekZadeh
 • Seyed Mohammad Jazayeri
 • Katayoun Samimi Rad
 • Raika Jamali
 • Omid Reza Hoseini
 • Alireza Rasouli Nejad
 • Alireza Momeni
 • Seyed Mahmoud Eshagh Hoseini
 • Forouzandeh Mirza Agha
 • Mahboubeh Haj Abdol Baghi
 • Mohsen Nasiri Tousi

Yazd University of Medical Sciences

 • Mansour Mola Abedin
 • Mohammad Hosein Antikchi

Zabol University of Medical Sciences

 • Mir Hadi Mousavi

Zahedan University of Medical Sciences

 • Alireza Bakhshi Pour Kashkouieh

Zanjan University of Medical Sciences

 • Sattar Jafari

No Affiliation

 • Hadi Nejati
 • Kioumars Fattahi
 • Bahram Hashemi
 • Seyed Alireza Kaboli
 • Mohammad Javad Zahedi
 • Sara Sayeri
 • Parisa Pour Samimi
 • Mehri Nikbin
 • Seyed Mohsen Mousavi
 • Ali Jourabchi
 • Farhang Baba Mahmoudi
 • Alireza Janbakhsh
 • Ahmad Sadeghi
 • Mohammad Kezem Amir Beigi
 • Hamid Reza Saree
 • Hamid Hedayat Nejad
 • Sara Ashtari
 • Hosein Ali Jamshidi
 • Maryam Nik kheslat
 • Behrouz Mokhlesi
 • Majid Arasteh

IT Committee

 • Shahed Rezamand

 

Executive Committee

 • Mehdi Ashour
 • Ehsan Ameri
 • Maryam Nima
 • Armin Zabihian

 

Secretariat Committee

 • Bent-al-Hoda Beyram
 • Monir Niazi
 • Mahtab Najaf Abadi

          شرکت جهان بهبود (janssen)         

          شرکت اکبریه (Roche)         

          شرکت بهستان دارو (Behestan darou)         

3bahman-1 3bahman-6 3bahman-5 3bahman-4 3bahman-3 3bahman-2 3bahman-7 3bahman-8 3bahman-9 3bahman-10 - Copy 3bahman-11 3bahman-16 3bahman-15 3bahman-14 3bahman-13 3bahman-12 3bahman-17 3bahman-18 3bahman-19 3bahman-20 3bahman-21 3bahman-26 3bahman-25 3bahman-24 3bahman-23 3bahman-22

در تاریخ 3 بهمن 1392 کنفرانس علمی یکروزه با عنوان "اجماع اصحاب تجربه در مورد خط مشی درمان هپاتیت سی؛ پاسخ درمانی موثرتر در بالین" در هتل همای تهران برگزار گردید. در این جلسه که بالغ بر 170 محقق فعال در زمینه هپاتیت سی حضور داشتند بیش از 10 نفر از اساتید و محققین در مورد یافته های جدید در زمینه درمان و تشخیص بیماری هپاتیت سی سخنرانی کردند. همچنین در انتهای هر کدام از پانل های سخنرانی، رای گیری در مورد چالش های درمان و تشخیص بیماری هپاتیت سی صورت گرفت که به زودی براساس نظرات مطرح شده در این جلسه، دستورالعمل درمان هپاتیت سی در ایران تدوین خواهد شد.

جهت دریافت فایل اسلاید سخنرانی ها بر روی ایمیل سخنرانان کلیک فرمائید و فایل را از ایشان درخواست نمائید (به علت حق کپی رایت از قرار داد اسلایدها بر روی سایت معذوریم). همچنین جهت مشاهده فیلم های سخنرانی، رای گیری، پرسش و پاسخ ها بر روی گزینه فیلم مقابل هر کدام از موضوعات کلیک فرمائید.

پانل اول: "بار بیماری هپاتیت سی و روش های پیشگیری"

آقای دکتر رضا ملک زاده (malek@ams.ac.ir) – بار بیماری هپاتیت سی در ایران و EMRO(فیلم)

آقای دکتر کامران باقری لنکرانی (lankarani@mohme.gov.ir) - استراتژیهای پیشگیریدر حال حاضر ازعفونتHCV (فیلم(

رای گیری، پرسش و پاسخ(فیلم)

پانل دوم: "ژنتیک و تست مولکولی در عفونت HCV"

آقای دکتر حسین کیوانی (keyvanlab@yahoo.com) – تشخیص مولکولی عفونت HCV (فیلم)

آقای دکتر حیدر شرفی (h.sharafi@meldcenter.com) – هاست و ژنتیک بیماری های ویروسی در عفونت HCV (فیلم)

رای گیری، پرسش و پاسخ(فیلم)

پانل سوم: "درمان عفونت HCV"

آقای دکتر شاهین مرآت (merat@tums.ac.ir) – PEG-IFN و درمان RBV از عفونت HCV، تجربه ایرانی(فیلم)

آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی (nasere@yahoo.com) – درمان عفونت HCV با DAAS (فیلم)

آقای محسن نصیری طوسی (mohsen_nasiri@yahoo.com) – مدیریت عوارض درمان هپاتیت C (فیلم)

خانم دکتر بیتا بهنوا (bita_behnava@yahoo.com) – Sofosbuvir و DAAS جدید دیگر(فیلم)

Dr. Ashley Brown – درمان های جدید برای عفونت هپاتیت C (فیلم)

رای گیری، پرسش و پاسخ(فیلم)

پانل چهارم: "درمان عفونت HCV در جمعیت بیماران خاصHCV / HIV / هموفیل / تالاسمی

آقای دکتر سید موید علویان (Alavian@thc.ir) – درمان عفونت HCV در بیماران هموفیل و تالاسمی(فیلم)

آقای دکتر محمدامین پورحسینقلی (aminphg@gmail.com) – اقتصاد درمان هپاتیت C در ایران(فیلم)

رای گیری، پرسش و پاسخ(فیلم)

The national scientific meeting entitled “Consensus Guideline in Hepatitis C treatment; higher SVR in clinical Practice” was held by Iran Hepatitis Scientific Board (IHSB) - Iran hepatitis network at 23 January 2014 with around 170 expert attendee and more than 10 speakers. You can ask Speakers by email to send you the slides of their presentations (just click on the name of the speakers)

Also, you can find the links of the presentation and discussions films in this page.

Panel Discussion 1: Burden of HCV Infection and Prevention Strategies

Dr. Reza Malekzadeh (malek@ams.ac.ir) - Burden of HCV Infection in Iran and EMRO (Film)

Dr. Kamran Bagheri Lankarani (lankarani@mohme.gov.ir) - Current Prevention Strategies of HCV Infection (Film)

Discussion and Q&A (Film)

Panel Discussion 2: Genetics and Molecular Testing in HCV Infection

Dr. Hosein Keyvani (keyvanlab@yahoo.com) - Molecular Diagnosis of HCV Infection (Film)

Dr. Heidar Sharafi (h.sharafi@meldcenter.com) - Host and Viral Genetics in HCV Infection (Film)

Discussion and Q&A (Film)

Panel Discussion 3: Treatment of HCV Infection

Dr. Shahin Merat (merat@tums.ac.ir) - PEG-IFN and RBV Treatment of HCV Infection; an Iranian Experience (Film)

Dr. Nasser Ebrahimi Daryani (nasere@yahoo.com) - Treatment of HCV Infection with DAAs (Film)

Dr. Mohsen Nassiri-tossi (mohsen_nasiri@yahoo.com) - Mangement of Hepatitis C Treatment Complications (Film)

Dr. Bita Behnava (bita_behnava@yahoo.com) - Sofosbuvir and Other New DAAs (Film)

Dr. Ashley Brown - New Treatments for Hepatitis C Infection (Film)

Discussion and Q&A (Film)

Panel Discussion 4: Treatment of HCV Infection in Special Patient Population (HIV/HCV, Hemophilia, Thalassemia)

Dr. Seyed Moayed Alavian (alavian@thc.ir) - Treatment of HCV Infection in Hemophilia and Thalassemia Patients (Film)

Dr. Mohamad Pourhoseingholi (aminphg@gmail.com) - Economics of Hepatitis C Treatment in Iran (Film)

Discussion and Q&A (Film)