داروهای مدرن هپاتیت C به اندازه کافی توسط شرکتهای ایرانی تولید می شوند.