پیشگیری از بیماری های شایع دستگاه گوارش ( کبد چرب، زخم معده، سرطان)