۲۲, شهریور ,۱۳۹۹

اثربخشی درمان هپاتیت B

آیا درمان هپاتیت بی که در حال حاضر استفاده می شود اثربخش است؟ آیا می تواند جلوی ایجاد فیبروز و پیشرفت آن به سمت سیروز را […]
۳, تیر ,۱۳۹۹

گفتگو راجع به انواع هپاتیت

دکتر امیرعلی سهراب پور، رئیس شبکه هپاتیت ایران درباره انواع هپاتیت توضیح می دهند. برنامه به خانه برمی گیردیم- سه شنبه 1399/4/3