تهران

تازه های هپاتیت سی همراه با اجماع درمان هپاتیت سی در ایران

زمان: ۱ مردادماه ۹۵

دارای امتیاز بازآموزی آموزش مداوم برای گروه های: فوق تخصص گوارش و کبد، متخصص بیماریهای گرمسیری و عفونی، متخصص بیماریهای داخلی، متخصص رادیولوژی، ویروس شناسی، متخصص هماتولوژی و انکولوژی، متخصص علوم ازمایشگاهی

مکان: تهران- سالن همایش های بین المللی رازی