خانه

کنفرانس علمی یک روزه هپاتیت

زمان: ۸ خردادماه ۹۵

دارای امتیاز بازآموزی آموزش مداوم برای گروه های: فوق تخصص گوارش و کبد- متخصص عفونی- متخصص زنان و زایمان- پزشکان عمومی- آسیب شناسی- علوم آزمایشگاهی- دندانپزشکی- خون شناسی- مامایی و پرستاری

مکان:
کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشکده پزشکی کاشان- سالن دکتر قریب

پوستر

Kashan

برنامه زمانی

برنامه کنفرانس علمی یک روزه هپاتیت- کاشان

شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۵

 

ساعت موضوع سخنران تخصص
۹:۱۰- ۹:۰۰ تلاوت قرآن
۹:۳۰- ۹:۱۰ افتتاحیه و اهمیت موضوع دکتر رضا رزاقی متخصص بیماریهای عفونی
۱۰:۰۰- ۹:۳۰ اپیدمیولوژی هپاتیت در ایران و راههای انتقال دکتر حسن افضلی متخصص بیماریهای عفونی
۱۰:۳۰- ۱۰:۰۰ روشهای آزمایشگاهی تشخیص هپاتیت دکتر حیدر شرفی دکترای سلولی مولکولی- کبد
۱۱:۰۰- ۱۰:۳۰ پانل: ناقل مزمن دکتر حسین افضلی- دکتر رضا رزاقی- دکتر علیرضا شریف- دکتر سید موید علویان- دکتر حیدر شرفی
۱۱:۳۰- ۱۱:۰۰ استراحت
۱۲:۰۰- ۱۱:۳۰ درمان هپاتیت مزمن C دکتر سید موید علویان فوق تخصص گوارش و کبد
۱۲:۳۰- ۱۲:۰۰ درمان هپاتیت مزمن B دکتر مهری نیک بین متخصص بیماریهای عفونی
۱۳:۰۰- ۱۲:۳۰ پیشگیری از هپاتیت دکتر عباس ارج فوق تخصص گوارش و کبد
۱۴:۰۰- ۱۳:۰۰ پانل- درمان هپاتیت در بیماران خاص دکتر علویان- دکتر مومن- دکتر هروی- دکتر سلیمانی- دکتر ارج- دکتر نیک بین

برگزارکنندگان

تیم برگزار کننده

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج)
شبکه هپاتیت ایران

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شبکه هپاتیت ایران Kashan- Uni
تصاویر
گزارش جلسه

کنفرانس علمی یک روزه هپاتیت با سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان در تاریخ ۸ خردادماه ۹۵ در کاشان برگزار شد، همچنین دو کارگاه آموزشی با عنوان:

۱- روش تحقیق در علوم پزشکی توسط دکتر رضایی

۲- جستجو در منابع علمی توسط دکتر رضایی برگزار شد.