سمپوزیوم بین المللی تازه های هپاتیت B و C

زمان: 9 و 10 آبان 1393

International Symposium on Hepatitis B and C

October 31- November 1, 2014

دارای 10 امتیاز بازآموزی آموزش مداوم

مکان: تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

لینک مستقیم سمپوزیوم

201491592635 (1)

Friday, October 31st; Hall 1
Time Program
8:00 – 8:15 Verses from the Holy Quran
8:15 – 8:30 Opening and Welcome SpeechProf. Mohammad H Somi
8:30 – 9:30 Hepatitis B: Burden and DiagnosisChairs: Prof. Somi, Prof. Sonsuz
8:30 Epidemiology of Hepatitis B in Middle East and IranProf. Seyed Moayed Alavian
8:50 Global Epidemiology and Prevention of Hepatitis BProf. Ali O. Kiliç
9:10 Serological and Molecular Markers of Hepatitis B InfectionDr. Hossein Keyvani
9:30 - 10:00 Coffee break
10:00 – 12:15 Hepatitis B: CourseChairs: Prof. Kalkan, Prof. Alavian
10:00 Natural Course, Clinical Manifestation of HBVProf. Mohammad H Somi
10:20 Hepatitis B Virus VaccinationDr. Masoud Shirmohammadi
10:40 HBV in Immunosuppressed PatientsDr. Siavosh Nasseri-Moghaddam
11:00 Hepatitis B in Childhood Prof. Mandana Rafeey
11:20 Liver Transplantation for HBV-Related CirrhosisProf. Abdullah Sonsuz
11:40 Interactive case discussion
12:15 – 14:00 Prayers and Lunch
14:00 – 16:00 Hepatitis B: TreatmentChairs: Dr. Nasseri-Moghaddam, Prof. Ozkan
14:00 Treatment of HBV in HIV-Positive PatientsDr. Mehri Nikbin
14:20 Inactive HBsAg Carrier State ManagementProf. Yousef Bafandeh
14:40 Nucleoside Analogues in Hepatitis TreatmentDr. Bita Sepehri
15:00 Treatment Choice - Optimized Treatment for Hepatitis BProf. Hasan Ozkan
15:20 Treating Decompensated CirrhoticsDr. S. Yagoub Moaddab
15:40 Concluding Remarks

 

Friday, October 31st; Hall 2
Time Program
10:00 – 12:30 Disease registry
10:00 Introduction to the Seminar: Registry Matters.Prof. B.Z. Alizadeh
10:40 Clinical Registry in Oncology: Example from UMCG OncoLifeSProf. De Bock
11:15 Biobanking in the Netherlands: Examples from the UMCG and the National Parelsnoer InstituteDr. Boter
11:45 PsychoLines: Patient Registry for Psychiatric Disorders: Link to Cohort Data and Research Projects, Examples from PHAMOUS and GROUP Studies in UMCG.Prof. R. Bruggeman
12:00 Panel discussion:  "To Implement Registry in TUoMS"Prof. M.H. Somi, Prof. B.Z. Alizadeh, prof. R. Bruggeman, Prof. T. De Bock, Dr. Boter

 

Saturday, November 1st; Hall 1
Time Program
8:00 – 8:15 Verses from the Holy Quran
8:15 – 9:30 Hepatitis C: Burden and DiagnosisChairs: Prof. Khoshbaten, Prof. Naghili
8:15 Hepatitis C Virus Infection in the Middle East CountriesProf. Seyed Moayed Alavian
8:40 Natural History, Clinical Manifestations, and Prognostic Indicators of Disease Progression and Survival of HCV InfectionDr. Mohsen Nassiri-Toosi
9:00 HCV: Screening and DiagnosisProf. Manouchehr Khoshbaten
9:20 The Role of Molecular Markers in Prediction of Hepatitis C OutcomeDr. Heidar Sharafi
9:40 – 10:20 Coffee break
10:20 – 12:20 Hepatitis C: TreatmentChairs: Prof. Alavian, Dr. Merat
10:20 Diagnosis and Treatment of Acute Hepatitis CDr. Shahin Merat
10:40 Management of HCV/HIV Co-infectionProf. Behrooz Naghili
11:00 Treatment of HCV-related Extrahepatic ManifestationsDr. Kourosh Masnadi
11:20 Choosing Patients for Antiviral Treatment in Hepatitis CProf. Ahmet Kalkan
11:40 Genotype 1 HCV and Role of Oral Directly Acting Antivirals (DAAs)Prof. Seyed Moayed Alavian
12:00 Interactive case discussion
12:20 – 14:00 Prayers and Lunch
14:00 – 16:00 Hepatitis: Additional Area of InterestChairs: Dr. Nassiri-Toosi, Prof. Bafandeh
14:00 Best Practices in the Management of Genotype 2/3 HCVDr. Ali Ghavidel
14:20 Psychiatric Indications in Hepatitis B and CDr. Sara Farhang
14:35 Indications and Waiting List Management in Liver TransplantationDr. Farhad Zamani
14:50 Liver Transplantation in IranDr. Mehdi Saberi Firoozi
15:10 Hepatocellular Carcinoma in Eastern Part of Turkey Dr. Burak Suvak
15:25 Delta Hepatitis: Still a Major Health ProblemDr. Ahmet Cumhur Dulger
15:45 Concluding remarks
16:00 Closing ceremony

1- مرکز تحقیقات گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز

3- مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه بقیه الله (عج)

4- شبکه هپاتیت ایران

image-Tabriz 3image-Tabriz 4image-Tabriz 2image-Tabriz 1

سمپوزیوم بین المللی تازه های هپاتیت B و C به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورخ 9/8/93 و به مدت دو روز در تالار شهید شایانمهر دانشکده پزشکی تبریز برگزار گردید. در این سمپوزیوم که توسط مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با همکاری شبکه هپاتیت ایران و دانشگاه علوم پزشکی

بقیه الله برگزار گردید، به بحث و بررسی پیرامون آخرین یافته های تشخیص، درمان و پیشگیری هپاتیت B و C پرداخته شد. حضور فعال دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خصوص دانشجویان مقاطع پایین، در امور اجرایی و علمی و همچنین معرفی نسل جدیدی از محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از نقاط قوت این سمپوزیوم بود که موجب تحسین این امر از طرف شرکت کنندگان گردید. این مراسم با حضور بیش از 300 نفر از پزشکان، متخصصین و فوق متخصصین استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین با حضور 20 مهمان خارجی از کشورهای هلند، ترکیه و آذربایجان برگزار گردید. در این مراسم 30 سخنران داخلی و خارجی به ایراد سخنرانی پرداختند که از این تعداد 7 سخنران، خارجی و 23 سخنران، داخلی بودند که از دانشگاه های تهران، تبریز و شیراز در این سمپوزیوم حضور یافته بودند.

در این سمپوزیوم به بحث و بررسی در مورد موضوعات زیر پرداخته شد:

  • اپیدمیولوژی هپاتیت در ایران، خاورمیانه و جهان
  • روشهای مختلف تشخیصی مولکولی و سرولوژیکی هپاتیت
  • بررسی هپاتیت در بیماران و شرایط سنی مختلف
  • روشهای مختلف درمانی و پیشگیری هپاتیت

از حواشی این مراسم میتوان به معرفی توانمندیها و پیشرفتهای علمی، تحقیقاتی، درمانی و ... دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت که در طول بازدید شرکت کنندگان خارجی از دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و ... انجام پذیرفت که موجب معرفی این دانشگاه با سابقه به عنوان یکی از دانشگاه های برتر منطقه و کشور از طرف بازدیدکنندگان گردید. بنا به اذعان شرکت کنندگان داخلی و خارجی این سمپوزیوم، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به قطبیت درمانی در منطقه و پیشرفت ها و توانمندی های برجسته علمی - اجرایی و همچنین وجود امکانات و امتیازات جغرافیایی و منطقه ای در تبریز، می تواند به قطب دائم در برگزاری کنگره ها تبدیل شود.

امید است که گامهای مؤثری در راستای سلامت کشور و منطقه برداشته شده و شاهد پیشرفت های روزافزون باشیم.

نوشته های بلاگ
نمونه کار
صفحات

صفحات در دسترس

دسته ها

بایگانی بر اساس عنوان:

ماهانه