عنوان: سمینار یک روزه تازه های هپاتیت بی و سی

زمان: چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۵

مکان: خيابان حافظ – خيابان سرهنگ سخائي – بيمارستان مرکزي شرکت نفت- سالن همایش

دارای امتیاز بازآموزی

برنامه زمانی کنفرانس

ساعت موضوع سخنران تخصص
۰۸:۴۵-۰۹:۰۰ افتتاحیه
۰۹:۰۰-۰۹:۳۰ اپیدمیولوژی هپاتیت های ویروسی در ایران و راههای انتقال آن دکتر مهدی صابری فیروزی فوق تخصص گوارش و کبد
۰۹:۳۰-۱۰:۰۰ تشخیص آزمایشگاهی هپاتیت های ویروسی دکتر حیدر شرفی دکترای سلولی مولکولی- کبد
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ پیشگیری از هپاتیت بی دکتر سیاوش منصوری فوق تخصص گوارش و کبد
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰ تاثیر درمان در محل بر موفقیت درمان بیماران HCV دکتر حسین پوستچی هیات علمی
۱۱:۳۰-۱۲:۰۰ درمان هپاتیت سی دکتر شاهین مرآت فوق تخصص گوارش و کبد
۱۲:۰۰-۱۲:۳۰ پانل و ارائه کیس (هپاتیت سی) دکتر شاهین مرآت- دکتر صادقی- دکتر سمیع- دکتر سید موید علویان- دکتر سیاوش منصوری
۱۲:۳۰-۱۳:۳۰ نماز و نهار
۱۳:۳۰-۱۴:۰۰ درمان هپاتیت بی دکتر بیتا بهنوا متخصص عفونی
۱۴:۰۰-۱۴:۳۰ درمان هپاتیت دی دکتر سید مؤید علویان فوق تخصص گوارش و کبد
۱۴:۳۰-۱۵:۳۰ پانل و ارائه کیس (هپاتیت بی و دی) دکتر شاهین مرآت- دکتر بیتا بهنوا- دکتر صادقی- دکتر سمیع- دکتر سید موید علویان- دکتر سیاوش منصوری

گروه های هدف