دعوتنامه

کنفرانس یک روزه Occult HBV Infection

زمان: پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵

مکان: مشهد، سه راه ادبیات، مجتمع شریعتی جهاد دانشگاهی، تالار فردوسی

دارای امتیاز آموزش مداوم

برنامه زمانی کنفرانس

ساعت موضوع سخنران تخصص
۰۸:۰۰-۰۸:۲۰ افتتاحیه
۰۸:۲۰-۰۸:۳۵ بیان اهداف برنامه- پیش آزمون
۰۸:۳۵-۰۸:۵۵ تعاریف و اپیدمیولوژی عفونت مخفی هپاتیت بی (OBI) دکتر محمدرضا هدایتی مقدم متخصص پزشکی اجتماعی- دانشیار جهاد دانشگاهی
۰۸:۵۵-۰۹:۱۵ پاتوزنز ایجاد OBI دکتر سید محمد جزایری متخصص ویروس شناسی- دانشیار د.ع.پ تهران و عضو کمیته بین المللی OBI
۰۹:۱۵-۰۹:۳۰ مکانیسم های ایمونولوژیک OBI دکتر هوشنگ رفعت پناه متخصص ایمونولوژی و دانشیار د.ع.پ مشهد
۰۹:۳۰-۰۹:۵۰ انتقال عفونت و اهمیت بالینی OBI در اهدای خون، پیوند اعضا و عفونت های همزمان دکتر محمدجواد دهقان نیری متخصص بیماری های عفونی د.ع.پ مشهد
۰۹:۵۰-۱۰:۱۰ پیامدهای بالینی OBI با تأکید بر درگیری کبد دکتر علی بهاری فوق تخصص گوارش و کبد و دانشیار د.ع.پ مشهد
۱۰:۱۰-۱۰:۳۰ پذیرایی
۱۰:۳۰-۱۰:۵۰ تشخیص سرولوژیک و مولوکولی OBI سید عبدالرحیم رضایی متخصص ایمونو ویرولوژی و دانشیار د.ع.پ مشهد
۱۰:۵۰-۱۱:۱۰ مدیریت OBI دکتر سید مؤید علویان فوق تخصص گوارش و کبد، استاد د.ع.پ بقیه الله و رئیس شبکه هپاتیت ایران
۱۱:۱۰-۱۱:۳۰ OBI در افراد واکسینه شده دکتر سید محمد جزایری متخصص ویروس شناسی- دانشیار د.ع.پ تهران و عضو کمیته بین المللی OBI
۱۱:۳۰-۱۱:۴۵ پس آزمون و بحث پیرامون سؤالات آزمون
۱۱:۴۵-۱۲:۰۰ نماز ظهر و عصر
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰ پانل: مداخلات تشخیصی درمانی در OBI دکتر علویان- دکتر جزایری- دکتر بهاری- دکتر دهقان نیری- دکتر رضایی