کنفرانس علمی یک روزه حاملگی و بیماریهای کبدی

زمان: پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۵

مکان: جزيره كيش ، ميدان هرمز ، بلوار حريره ، خيابان ابن سينا ، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش- سالن همایش

دارای امتیاز بازآموزی