کاشان

برنامه زمانی

Date/Time Title Speaker
۹:۱۰- ۹:۰۰ تلاوت قرآن
۹:۳۰- ۹:۱۰ افتتاحیه و اهمیت موضوع دکتر رضا رزاقی (متخصص بیماریهای عفونی)
۱۰:۰۰- ۹:۳۰ اپیدمیولوژی هپاتیت در ایران و راههای انتقال دکتر حسن افضلی (متخصص بیماریهای عفونی)
۱۰:۳۰- ۱۰:۰۰ روشهای آزمایشگاهی تشخیص هپاتیت دکتر حیدر شرفی (دکترای سلولی مولکولی- کبد)
۱۱:۰۰- ۱۰:۳۰ پانل: ناقل مزمن
دکتر حسین افضلی- دکتر رضا رزاقی- دکتر علیرضا شریف- دکتر سید موید علویان- دکتر حیدر شرفی
۱۱:۳۰- ۱۱:۰۰ استراحت
۱۲:۰۰- ۱۱:۳۰ درمان هپاتیت مزمن C دکتر سید مؤید علویان (فوق تخصص گوارش و کبد)
۱۲:۳۰- ۱۲:۰۰ درمان هپاتیت مزمن B دکتر مهری نیک بین (متخصص بیماریهای عفونی)
۱۳:۰۰- ۱۲:۳۰ پیشگیری از هپاتیت دکتر عباس ارج (فوق تخصص گوارش و کبد
۱۴:۰۰- ۱۳:۰۰ پانل- درمان هپاتیت در بیماران خاص دکتر علویان- دکتر مومن- دکتر هروی- دکتر سلیمانی- دکتر ارج- دکتر نیک بین