کنفرانس علمی یک روزه بیماریهای التهابی روده IBD

زمان: پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

مکان: جزيره كيش ، ميدان هرمز ، بلوار حريره ، خيابان ابن سينا ، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش- سالن همایش

دارای امتیاز بازآموزی