برنامه زمانی

A One-day Scientific Conference: Updates on Hepatitis C Treatments along with Consensus on Management of Hepatitis C in Iran, July 22, 2016 (۱st Mordad, 1395), Razi Convention Center, Tehran, Iran.

Time Table       

Lecture Discussion 1: Burden of HCV in Iran: where are we? Where do we want to go?

Chairperson: Reza Malekzadeh, Kamran Baqeri-Lankarani

Members: Mohmood Nabavi, Masoud Mardani, Peyman Adibi, Mohamad Mehdi Gouya

Time Speaker Topic
۰۸:۳۰- ۰۹:۰۰ Welcome Message
۰۹:۰۰-۰۹:۱۰ Pre-test
۰۹:۱۰- ۰۹:۳۰ Reza Malekzadeh Epidemiology of hepatitis C in Iran and Middle East
۰۹:۳۰-۰۹:۴۵ Behzad Hajarizadeh HCV elimination in Iran: evidence, feasibility and challenges
۰۹:۴۵-۱۰:۰۰ Kamran Baqeri-Lankarani Role of Public Health Care system in the Management of Hepatitis C
۱۰:۰۰-۱۰:۱۵ Mahmood Nabavi Role of Ministry of Health in management and control of hepatitis C
۱۰:۱۵-۱۰:۳۰ Discussion Post-test
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ Break

Lecture Discussion 2: Treatment of Hepatitis C with DAAs; International Advisory Board

Chairperson: Bijan Eghtesad, Majid Amiri

Members: Abdul Rahman Bizri, Hatef Masoumi, Massimo Colombo

Time Speaker Topic
۱۱:۰۰-۱۱:۱۰ Pre-test
۱۱:۱۰-۱۱:۳۰ Massimo Colombo Treatment of HCV genotype 1 & 4
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ Hatef Masoumi Treatment of HCV genotype 2 & 3
۱۱:۵۰-۱۲:۱۰ Abdol Rahman Bizri New pangenotypic regimens for treatment of HCV
۱۲:۱۰-۱۲:۳۰ Bijan Eghtesad Treatment of HCV in liver transplant patients with DAAs
۱۲:۳۰-۱۲:۵۰ Majid Amiri Real-life experience with HCV DAAs
۱۲:۵۰-۱۳:۱۰ Discussion and Post-test
۱۳:۱۰-۱۴:۱۰ Prayer and Launch

Lecture Discussion 3: Iranian experiences in Treatment of HCV Infected Patients with New Drugs-DAAs

Chairperson: Seyed Moayed Alavian, Massimo Colombo

Members: Shahin Merat, Minoo Mohraz, Mehri Nikbin, Davood Yadegari, Naser Ebrahimi Daryani, Bita Behnava

Time Speaker Topic
۱۴:۱۰-۱۴:۲۰ Pre-test
۱۴:۲۰-۱۴:۴۰ Seyed Moayed Alavian Experience of LDV/SOF in Iranian patients
۱۴:۴۰-۱۵:۰۰ Shahin Merat Experience of DCV and SOF in Iranian patients
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰ Mehri Nikbin Experience of SOF-based regimens in HCV/HIV co-infection
۱۵:۲۰-۱۵:۵۰ Discussion and Post-test

Lecture Discussion 4: Hepatitis C Diagnosis and Antiviral Resistance

Chairperson: Heidar Sharafi

Members: Hossein Keyvani, Ali Namvar

Time Speaker Topic
۱۶:۰۰-۱۶:۱۰ Pre-test
۱۶:۱۰-۱۶:۲۵ Ali Namvar Hepatitis C Molecular Diagnosis in the Era of DAAs
۱۶:۲۵-۱۶:۴۰ Heidar Sharafi Resistance to HCV Direct Acting Antivirals: What Should we Know?
۱۶:۴۰-۱۶:۵۵ Christoph  Frank Dietrich Non-invasive Diagnosis of Liver Fibrosis
۱۶:۵۵-۱۷:۱۰ Discussion and Post-test
۱۷:۱۰-۱۷:۳۰ Break

Panel Discussion5: Hepatocellular Carcinoma (HCC); Epidemiology, current treatment options and burden.

Chairperson: Hossein Poustchi

Members: Amir Hosein Emami, Mohsen Nassiri-Toosi

Time Speaker Topic
۱۷:۳۰-۱۷:۴۵ Hossein Poustchi Burden of HCC and Risk Factors
۱۷:۴۵-۱۸:۰۰ Mohsen Nassiri-Toosi Non-Medical Therapy for HCC
۱۸:۰۰-۱۸:۱۵ Amir Hossein Emami Targeted Therapy for HCC
۱۸:۱۵-۱۸:۳۰ Discussion

حامیان
پلان غرفه های بخش نمایشگاه
گزارش جلسه

این گردهمایی علمی یک روزه تازه های هپاتیت c همراه با اجماع درمان آن در ایران با همکاری کمیته علمی هپاتیت ایران، مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با هدف گردآوری و تصویب دستورالعملی مشترک و ملی در درمان هپاتیت c برگزار شد. همچنین تمبر اختصاصی ریشه کنی هپاتیت C در ایران تا سال ۱۴۱۰، با حضور دکتر رضا ملک زاده (معاون تحقیق و پژوهش وزارت بهداشت)، دکتر کامران باقری لنکرانی (رییس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، دکتر سید مؤید علویان (رییس شبکه هپاتیت ایران)، دکتر حسین میر مجلسی (از استادان پیش کسوت فوق تخصص گوارش و کبد)، دکتر محمد مهدی گویا (رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت) و جمعی از متخصان داخلی و خارجی رونمایی شد.

در این نشست بیش از ۶۰۰ متخصص از رشته های عفونی – گوارش- داخلی -خون- رادیولوژی – ویروش شناسان و آزمایشگاهیان با بررسی آخرین دستاوردهای علمی پزشکی در زمینه بیماری هپاتیت سی ، سند پیشگیری و درمان هپاتیت سی ایران را تهیه کردند.

در این مراسم دکتر سید مؤید علویان گفت: امیدواریم تا سال ۱۴۱۰ هپاتیت c در ایران ریشه کن شود و ریشه کنی این هپاتیت زمانی اتفاق می افتد که همه دست به دست هم دهیم و این امر نیازمند عزم ملی و همکاری گروه های مختلف از جمله وزارت بهداشت ، سازمان های مردم نهاد و بیمه ها است. همچنین سازمان های مردم نهاد باید برای حمایت و تشویق بیماران مبتلا به هپاتیت c در تمام کشور همکاری کنند.

در این همایش مباحثی در ۵ کارگاه آموزشی از جمله ایپدیمیولوژی، تشخیص، پیشگیری و درمانهای جدید دایر شد و نتیجه آن بصورت یک دستور العمل در سال ۱۳۹۵ برای ۱۴۱۰ تدوین و ابلاغ می شود.
همچنین دکترسیاوش منصوری به عنوان سفیر سلامت ایران در بیماری هپاتیت C در این سمینار  با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
به گفته دکتر سید مؤید علویان، در حال حاضر هفت استاد غیرایرانی در خارج از کشور سفیر سلامت کشور ما در حوزه هپاتیت C هستند.
در پایان برگزاری این گردهمایی گزارش نهایی آن به صورت مقاله ای در مجله علمی پژوهشی Hepatitis monthly منتشر خواهد شد.