تماس با ما

دبیرخانه مرکزی: تهران- خیابان سپهبد قرنی- بالاتر از چهارراه طالقانی- نبش چهارراه شاداب- پلاک ۱۷۸- شبکه تحقیقات هپاتیت ایران

کدپستی:۳۶۵۱-۱۴۱۵۵

تلفن: ۸۱۲۶۲۰۷۲ -۸۸۶۱۴۵۲۳ -۸۸۹۴۵۱۸۶ -۸۸۹۴۵۱۸۷- ۸۸۹۰۷۱۵۴-۰۲۱
فکس: ۸۱۲۶۲۰۷۲-۸۸۹۴۵۱۸۸-۰۲۱
Email: Info@hep.ir

دبیرخانه شرق کشور: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان معلم روبروی خیابان فردوسی- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- مرکز تحقیقات هپاتیت بیرجند
تلفکس: ۳۲۴۴۶۶۲۸-۰۵۶

دبیرخانه غرب کشور: کرمانشاه- سرخه لیژه- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی امام رضا(ع)- سطح سوم- مرکز تحقیقات کبد و هپاتیت کرمانشاه
تلفن: ۳۴۲۷۶۳۴۲-۰۸۳
فکس: ۳۴۲۷۶۳۵۵-۰۸۳

دبیرخانه جنوب کشور: فارس- شیراز- خیابان زند- دانشکده پزشکی- طبقه هشتم- ساختمان دکتر گرگانی نژاد- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
تلفکس: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱
دبیرخانه شمال کشور: مازندران- شهرستان قائمشهر ، خيابان يوسف رضا ، مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر- مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
تلفن: ۴۲۲۱۸۲۳۱-۰۱۱
تلفکس: ۴۲۳۱۶۳۱۹-۰۱۱