روز آزمایشگاه

/
سی‌ام فروردین، تولد حکیم جرجانی بهانه‌ای‌ست برای به میان آوردن نام مبارکت، گفتن وظیف…

روز جراحان

/
پیام رییس شبکه هپاتیت ایران به مناسبت روز جراحان هشتم بهمن ماه، روز…

روز پرستار

/
پیام رییس شبکه هپاتیت ایران به مناسبت روز پرستار پرستار رحمتی است ا…