ارتقاءسطح آگاهی مردم

/
با سلام و احترام نظر به ضرورت و اهمیت ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت ب…

نامه رییس شبکه هپاتیت ایران به رییس مركز سلامت محيط و كار

/
رییس شبکه هپاتیت ایران طی نامه‌ای به دکتر خسرو صادق نیت،خواستا…

نامه رییس شبکه هپاتیت ایران به رییس سازمان غذا و دارو

/
رییس شبکه هپاتیت ایران طی نامه‌ای به دکتر رسول دیناروند،خواستا…

نامه رییس شبکه هپاتیت ایران به رییس جمهور

/
رییس شبکه هپاتیت ایران طی نامه‌ای به رییس جمهور، رایگان شدن دا…

پیشنهاد رییس شبکه هپاتیت برای تکرار سالانه "سوگند پزشکان"

/
رییس شبکه هپاتیت ایران پیشنهاد داد که در روز پزشک به جای مراسم‌…

تدوین سند پیشگیری و درمان هپاتیت سی در ایران

/
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما رییس شبکه هپاتیت ایران و رییس…