نوشته های alavian

دکتر علیرضا جانبخش

استان: کرمانشاه شهرستان: کرمانشاه آدرس: کرمانشاه- سرخه لیژه- بیمارستان امام رضا(ع)- طبقه سوم- آموزش عفونی- دکتر علیرضا جانبخش شماره تلفن: ۳۴۲۷۶۳۰۹-۰۸۳ شماره فکس:

دکتر فرهنگ بابا محمودی

استان: مازندران شهرستان: قائم شهر آدرس: قائم شهر- مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر-بخش تحقیقات مقاومت های آنتی میکروبیال- دکتر فرهنگ بابامحمودی شماره تلفن: ۴۲۳۱۶۳۱۹-۰۱۱ شماره فکس:

دکتر بابک صیاد

استان: کرمانشاه شهرستان: کرمانشاه آدرس: بلوار پرستار- مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی امام رضا (ع)- دفتر گروه بیماری های عفونی- دکتر بابک صیاد شماره تلفن: شماره فکس:

دکتر میثم یوسفی

استان: کرمان شهرستان: کرمان آدرس: بزرگراه امام خمینی- بیمارستان افضلی پور- دفتر گروه داخلی- دکتر میثم یوسفی شماره تلفن: ۳۲۴۴۱۱۹۵-۰۳۴ شماره فکس: ۳۳۲۴۴۳۳۹-۰۳۴  

دکتربهروزعطائی

استان: اصفهان شهرستان: اصفهان آدرس: میدان جمهوری اسلامی- خیابان خرم- مجتمع تحقيقاتی صديقه طاهره (س)- مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۷۷۱۷۱ شماره فکس: ۰۳۱-۳۳۳۷۳۷۳۵