مرکز سیاستگذاری سلامت

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس مرکز: دکتر كامران باقري لنكراني

آدرس: شیراز- خیابان زند- دانشكده پزشكي- ساختمان شماره ۲- طبقه هشتم- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز- کدپستی ۷۱۳۴۵۱۸۷۷

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۹۶۱۵

فکس: ۰۷۱۱-۲۳۰۹۶۱۵

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز