دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد

رئیس دانشگاه:دکتر میرجلیلی

آدرس:یزد- میدان باهنر- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید صدوقی یزد

تلفن:۰۳۵۱-۷۲۵۸۷۷۰

فکس:۰۳۵۱-۷۲۵۸۷۷۱

ایمیل:ravabet@ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

رئیس دانشگاه:دکتر حبیب اله موسوی بهار

آدرس:چهاراه شريعتي ابتداي بلوار كاشاني ساختمان شماره يك ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي همدان

تلفن:۰۸۱۱-۲۵۲۰۶۸۳

فکس:۰۸۱۱-۲۵۲۰۷۷۳

ایمیل:chancellor@umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

رئیس دانشگاه:دکتر قاسم جان بابائی

آدرس:میدان امام- سه راه جویبار- ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج)- دانشگاه علوم پزشکی مازندران- ستاد مرکزی دانشگاه

تلفن:۰۱۵۱-۲۲۶۲۱۴۰

فکس:۰۱۵۱-۲۲۶۲۳۷۰

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

رئیس دانشگاه:دکتر انوش برزیگر

آدرس:خیابان نامجو- روبروی ورزشگاه شهید عضدی- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- طبقه پنجم- دفتر ریاست

تلفن:۰۱۳۱-۳۲۲۰۴۵۵

فکس:۰۱۳۱-۳۲۲۷۰۷۰

ایمیل:behboudi@gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

رئیس دانشگاه:دکتر علی اکبر حق دوست

آدرس:بلوار جمهوری اسلامی- بعداز چهارراه شفا- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

تلفن:۰۳۴۱-۲۱۱۳۱۹۲

فکس:۰۳۴۱-۲۱۱۴۲۷۸

ایمیل:abdsaba@kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

رئیس دانشگاه:دکتر علی اسماعیلی ندیمی

آدرس:رفسنجان- میدان آیت اله سعیدی- بلوار امام علی (ع)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی رفسنجان- سازمان مرکزی- ساختمان شماره ۱- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تلفن:۰۳۹۱-۸۲۲۰۰۹۰

فکس:۰۳۹۱-۸۲۲۰۰۹۱

ایمیل:reyasat@rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

رئیس دانشگاه:دکتر محمدحسین اعرابی

آدرس:میدان ۱۵ خرداد- خیابان اباذر- ستاد مرکزی دانشگاه- کدپستی ۸۷۱۳۷-۸۱۱۴۷

تلفن:۰۳۶۱-۵۵۵۶۰۳۰

فکس:۰۳۶۱-۵۵۵۶۱۱۲

ایمیل:presidentoffice@kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

رئیس دانشگاه:دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

آدرس:خیابان شهید لواسانی (ساحلی)- جنب بیمارستان کودکان- ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- کدپستی ۳۷۱۸۵

تلفن:۰۲۵۱-۷۷۱۳۵۵۰

فکس:۰۲۵۱-۷۷۰۶۷۶۷

ایمیل:res@mug.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

رئیس دانشگاه:دکتر رحیم رئوفی

آدرس:ابتدای بلوار استاد مطهری- جاده قدیم لار- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم- دفتر ریاست دانشگاه

تلفن:۰۷۹۱-۴۴۴۷۷۶۰

فکس:۰۷۹۱-۳۳۴۴۰۰۲

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

رئیس دانشگاه:دکتر محمد هادی ایمانیه

آدرس:خیابان زند- جنب هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه هفتم- دفتر ریاست

تلفن:۰۷۱۱-۲۳۵۲۵۵۹

فکس:۰۷۱۱-۲۳۵۹۳۱۷

ایمیل:niehm@sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

رئیس دانشگاه:دکتر منصور شکیبا

آدرس:زاهدان- میدان دکتر حسابی- بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- کدپستی ۴۳۴۶۳-۹۸۱۶۷

تلفن:۰۵۴۱-۳۴۱۵۷۰۱

فکس:۰۵۴۱-۳۴۲۴۳۹۰

ایمیل:chancellor@zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

رئیس دانشگاه:دکتر علی اکبر نصیری

آدرس:زابل- میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن:۰۵۴۲-۲۲۲۲۰۶۹

فکس:۰۵۴۲-۲۲۲۵۱۵۰

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

رئیس دانشگاه:دکتر مهدی شادنوش

آدرس:سمنان- بلوار بسیج- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تلفن:۰۲۳۱-۴۴۴۸۹۹۸

فکس:۰۲۳۱-۴۴۴۸۹۹۹

ایمیل:info@sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

رئیس دانشگاه:دکتر علیرضا بیگلری

آدرس:زنجان- بلوار آزادی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان- ستاد مرکزی- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان- کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱

تلفن:۰۲۴۱-۴۲۲۴۷۷۱

فکس:۰۲۴۱-۴۲۲۰۶۷۰

ایمیل:sorouri@zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اهواز (جندی شاپور)

رئیس دانشگاه:دکتر اسماعیل ایدنی

آدرس:اهواز- کوی گلستان- روبروی سازمان آب و برق- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اهواز (جندی شاپور)- سازمان مرکزی- طبقه ۳- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تلفن:۰۶۱۱-۳۳۳۹۰۹۲

فکس:۰۶۱۱-۳۳۳۵۲۰۰

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

رئیس دانشگاه:دکتر ابراهیم گل مکانی

آدرس:بلوار دولت- روبروی اداره ثبت احوال- ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- دفتر ریاست

تلفن:۰۵۸۴-۲۲۲۲۹۲۲

فکس:۰۵۸۴-۲۲۲۲۱۲۲

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

رئیس دانشگاه:دکتر علیرضا مسلم

آدرس:خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- جنب بیمارستان حشمتیه- پلاک ۳۱۹- کدپستی ۶۶۱۳۸

تلفن:۰۵۷۱-۲۲۲۶۷۰۰

فکس:۰۵۷۱-۲۲۲۱۵۲۳

ایمیل:drhassanpoor@medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

رئیس دانشگاه:دکتر مصطفی مهرابی بهار

آدرس:خیابان دانشگاه- دانشگاه  علوم پزشکی مشهد- ساختمان قریشی- دفتر ریاست- کدپستی ۳۴۵-۹۱۳۷۵

تلفن:۰۵۱۱-۸۴۱۳۰۰۷

فکس:۰۵۱۱-۸۴۳۴۷۰۰

ایمیل:presidenoffice@mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

رئیس دانشگاه:دکتر قاسم کریمی

آدرس:بیرجند- خیابان غفاری- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند- طبقه دوم- حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن:۰۵۶۱-۴۴۳۰۰۷۵

فکس:۰۵۶۱- ۴۴۳۰۰۷۶

ایمیل:mngcheif@bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

رئیس دانشگاه:دکتر علی جعفریان

آدرس:تهران- خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده پزشکی- دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران

تلفن:۰۲۱-۶۶۴۰۵۶۶۶

فکس:۰۲۱- ۶۶۴۱۹۵۴۱

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

رئیس دانشگاه:دکتر محمدحسین صومی

آدرس:تبریز- خیابان آزادی- خیابان گلگشت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن:۰۴۱۱-۳۳۵۵۹۲۱

فکس:۴۱۱۳۳۵۵۹۴۴

ایمیل:Tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام

رئیس دانشگاه:دکتر علی دل پیشه

آدرس:ایلام- میدان شهید کشوری- بلوار آزادی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تلفن:۰۸۴۱-۳۳۳۴۰۶۰

فکس:۰۸۴۱-۳۳۳۳۶۴۷

ایمیل:

دانشگاه علوم و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

رئیس دانشگاه:دکتر غلامرضا اصغری

آدرس:اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:۰۳۱۱-۷۹۲۲۱۱۱

فکس:۰۳۱۱-۷۹۲۲۱۹۹

ایمیل:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان مرکزی

رئیس دانشگاه:دکتر حسن طاهر احمدی

آدرس:اراک- خیابان شهید شیرودی- خیابان اعلم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک- کدپستی ۳۸۱۹۶۹۳۳۴۵- صندوق پستی ۶۴۶

تلفن:۰۸۶-۳۳۱۳۵۷۶۰

فکس:۰۸۶-۳۳۱۳۴۷۶۶

ایمیل:info@arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

رئیس دانشگاه:دکتر فرهاد پور فرضی

آدرس:اردبیل- میدان جانبازان- روبروی دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل- دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کدپستی ۵۶۱۸۹۵۳۱۴۲

تلفن:۰۴۵۱-۵۵۲۲۱۸۰

فکس:۰۴۵۱-۵۵۲۲۰۸۱

ایمیل:dean.medicine@arums.ac.ir