عنوان مقاله: اتوبوس آگاهی هپاتیت: مدلی برای یافتن عفونت های نامشخص هپاتیت بی و سی

نویسنده: مسعود ضیایی، مرتضی حاجی حسینی

چاپ شده: در مجله هپاتمان

لینک مقاله:   

http://hepatmon.com/en/articles/11719.html

اتوبوس آگاهی هپاتیت: مدلی برای یافتن عفونت های نامشخص هپاتیت بی و سی

ویروس هپاتیت سی از زمان کشف آن در سال ۱۹۸۹ به عنوان یکی از علل عمده بیماری های مزمن کبدی شناخته شده است. شیوع هپاتیت سی در جمعیت عمومی ایران کمتر از ۰٫۵٪، معادل ۱۸۶۵۰۰ نفر تخمین زده شده است. مطالعات نشان داده اند که درمان هپاتیت سی جدید موجود در ایران فرصتی را برای حذف این بیماری فراهم آورده است. از این رو، شناسایی افراد آلوده بسیار مهم است.نکته جالب توجه این است که متاسفانه بیشتر بیماران آلوده به عفونت های هپاتیت بی و سی  از بیماری خود آگاه نیستندو ویروس هپاتیت به عنوان یک تهدید بزرگ برای سلامت عمومی نیازمند برنامه های آگاهی بخش از جمله کمپین برای جلب توجه جامعه می باشد.از این رو، غربالگری و شناسایی افراد در معرض خطر بالا نقش مهمی در روند درمان بازی می کند.  در راستای تحقق چشم انداز ریشه کنی هپاتیت سی تا سال ۲۰۳۰و به منظور شناسایی افراد در معرض خطر در شهرستان بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، اتوبوس آگاهی ازهپاتیت با همکاری اداره بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و شبکه هپاتیت ایران آغاز به غربالگری افراد در طول هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت (۲۲-۲۸ اکتبر ۲۰۱۶) نمود. روزنامه ها، مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی  فراهم و جزوه های آموزشی برای تبلیغات توزیع گردید. اتوبوس آگاهی رسانی همراه با یک پزشک عمومی و چندین نفر از دانشجویان پزشکی و یک پرستار به مدت ۵ روز با مستقر شدن در مکان های از پیش تعیین شده بطور رایگان افراد پرخطر را برای انجام تستهای آنتی بادی هپاتیت بی و سی ارجاع می داد.تست ها در آزمایشگاه دانشگاه، مرکز انتقال خون، و دو آزمایشگاه خصوصی در سطح شهرستان انجام گردید و مراجعه کنندگان از نتایج آزمایش خود با مراجعه به آزمایشگاه آگاه شدند. بروشورهای آموزشی در خصوص راه های انتقال، دلایل مختلف برای آزمایش دادن و نحوه پیشگیری از هپاتیت به شرکت کنندگان داده شد. دلایل شایع تر برای انجام آزمایش هپاتیت، می توان به حجامت، جراحی پیچیده، جراحی ساده و جراحی دندان اشاره کرد. در میان ۶۷ نفر از شرکت کنندگان که از نظر هپاتیت بی مورد آزمایش قرار گرفتند، ۱۴ نفر مثبت و ۵۳ نفر منفی بودند. علاوه بر این، در میان ۲۱۳ شرکت کنندگانی که از نظر هپاتیت سی  مورد آزمایش قرار گرفتند، ۲ نفرمثبت و ۲۱۱ نفر منفی بودند. این مطالعه نشان داد که دوره های موقت اطلاع رسانی عمومی و تسهیلاتی مانند اتوبوس آگاهی هپاتیت می تواند نقش مهمی در شناسایی و درمان افراد پر خطر مبتلا به هپاتیت بازی کند. اگرچه انجام فعالیت های مشابه به نظر مقرون به صرفه نیست اما اتوبوس آگاهی هپاتیت یک مدل اولیه است که می تواند در آینده برای غربالگری افراد با رفتارهای پر خطر، و سپس انجام تست های آزمایشگاهی برای آنان مورد تجدید نظر قرار گیرد.