رئیس مرکز: دکتر مسعود ضیائی

استان: خراسان جنوبی

شهرستان: بیرجند

آدرس: بیرجند-خيابان معلم- ساختمان فوریتهای پزشکی- مركز تحقيقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن: ۳۲۳۸۱۲۵۲- ۰۵۶

فکس: ۳۲۴۳۵۱۶۸/۳۲۴۴۰۳۸۸-۰۵۶


 فعالیت های انجام شده در روز جهانی هپاتیت:

۱-برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی هپاتیت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه،معاونت بهداشتی ،معاونت فناوری و تحقیقات ،معاونت درمان واساتید دست اندر کار در زمینه بیماری هپاتیت

۲-مصاحبه رادیویی در شبکه استانی در خصوص بیماری هپاتیت و اطلاع رسانی در خصوص این بیماری و اطلاع رسانی در مورد پیشگیری و اهمیت واکسیناسیون هپاتیت B

۳-اطلاع رسانی در خصوص اتمام طرح جامع مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت B و C در ۵۰۰۰ نفر از افراد ۱۵ تا۷۰ سال در شهرستان بیرجند (این طرح در مرکز استان خراسان جنوبی به طور سیستماتیک انجام شد)

بر اساس نتایج بدست آمده حدود ۱۵% افراد دارای Anti Hbc Total مثبت و ۱٫۵% افرادHbs Ag مثبت و ۰٫۲% افراد Anti HCV مثبت را نشان دادند و به افراد آلوده جهت پیگیری بیماریشان اطلاع رسانی انجام شد .

۴- ارسال پمفلت های فرستاده شده از طرف شبکه هپاتیت به تمامی مراکز بهداشتی درمانی استان

۵-چاپ پوستر هپاتیت B توسط مرکز بهداشت استان با همکاری مرکز تحقیقات هپاتیت و ارسال آن به تمامی دانشگاههای کشور و مراکز بهداشتی استان،که فایل آن به پیوست ارسال میگردد.