چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران

چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران در تاریخ۲۳-۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ در سالن مرحوم غرضی بیمارستان میلاد برگزار شد. برای کسب اطلاعات این کنگره می توان به سایت THC4.ir  مراجعه نمائید.