برگزاری کمپین اطلاع رسانی هپاتیت به مدت ۱۰ روز در شهرستان سیرجان

کمپین جهانی اطلاع رسانی هپاتیت، به مدت ۱۰ روز در فروردین ماه ۹۷ در شهرستان سیرجان برگزار گردید.
برگزاری این کمپین ۱۰ روزه که به همت انجمن های علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی، پرستاری، هوشبری، مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی بود، با حمایت شبکه هپاتیت ایران و معاونت های آموزشی، فرهنگی، توسعه،بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان همراه بود.
دانشجویان این دانشکده به همراه مسئولین دانشکده، تصمیمی جدی را برای همکاری جهت ریشه کنی و کنترل هپاتیت تا سال ۱۴۱۰ و همگام با برنامه های جامع کشور، اتخاذ نموده اند.
فاز اول اجرایی این کمپین از تاریخ ۲۷ فروردین ماه لغایت ۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید که در این فاز، هدف اصلی دانشجویان اطلاع رسانی هپاتیت در نقاط مختلف شهر (۱۲ کمپ در نقاط مختلف) بوده که با استقبال عموم مواجه گردید.
همچنین دانشجویان در طی این ده روز، به شناسایی افراد دارای فاکتورهای خطر پرداخته که افراد پس از شناسایی، در طی فاز دوم اجرایی کمپین، جهت انجام آزمایش و طی کردن مراحل درمانی، به مراکز مربوطه ارجاع داده خواهند شد.
معاونت های درمان و توسعه و منابع دانشکده، در جهت تقبل هزینه های آزمایش و درمان و واکسیناسیون افراد، آمادگی خود را اعلام نموده اند.

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای کمپین جهانی نوهپ در شهرستان سیرجان. در مکان معاونت آموزشی دانشکده به همت انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ۱۳۹۷/۱/۲۲
انجام فعالیت های هماهنگی با ارگان ها و مراکز مختلف شهرستان سیرجان جهت اجرای هر چه بهتر کمپین نوهپ
برگزاری جلسه هماهنگی های اجرای هر چه بهتر کمپین نوهپ (آزمایش و درمان رایگان)

جلسه هماهنگی های برگزاری هر چه بهتر کمپین نوهپ، در محل دفتر معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار شد.

اعضای حاضر در این جلسه :
۱- جناب آقای دکتر جهانشاهی ( معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان)
۲- جناب آقای دکتر موسی نصر الله پور (معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی سیرجان)
۳- جناب آقای دکتر حسن نصر الله پور (ریاست بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان)
۴- جناب آقای مهیاپور (نماینده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان )
۵- سرکار خانم خواجویی (رییس آموزش دانشکده علوم پزشکی سیرجان)
۶- جناب آقای رضوی (مسئول امور آزمایشگاه های شهرستان سیرجان)
۷- جناب آقای رازقی ( مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان و مسئول انجمن های علمی دانشجویی)
۸- جناب آقای عرفان سلامی ( نماینده شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان و نماینده اجرایی کمپین جهانی نوهپ در سیرجان )

در این جلسه به بررسی راهکار های عملی جهت انجام هر چه بهتر اهداف کمپین نوهپ در سطح شهرستان پرداخته شد.

پیگیری جهت ترسیم نقشه های لازم و سیاست گذاری های مربوطه جهت انجام هرچه بهتر هدف کمپین جهانی نوهپ ( حذف هپاتیت سی و کنترل هپاتیت بی تا سال ۱۴۱۰) از مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه ، جناب آقای سلامی، نماینده شبکه هپاتیت در اجرای کمپین نوهپ در سیرجان، به بیان برنامه های پیش بینی شده پرداخت.

همچنین جناب آقای رضوی و جناب آقای رازقی، به عنوان ناظرین اجرایی و علمی اجرای این کمپین از طرف دانشکده علوم پزشکی منصوب شدند.

در این جلسه، منابع لازم جهت تامین آزمایش های تشخیصی رایگان هپاتیت ، بررسی و تایید شد.

لازم به ذکر است که نخستین فاز اجرایی کمپین جهانی مبارزه با هپاتیت در شهرستان سیرجان، از ۲۷ فروردین ماه لغایت ۵ اردیبهشت ماه در نقاط گسترده ای از سطح شهر و مراکز مختلف، اجرا خواهد شد.