هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت در شهرستان بهارستان

سومین مرحله تزریق واکسن هپاتیت پرسنل غسالخانه در شهرستان بهارستان