متخصصین عفونی در اردبیل

متخصصین عفونی در اصفهان

متخصصین عفونی در البرز

متخصصین عفونی در آذربایجان شرقی

متخصصین عفونی در آذربایجان غربی

متخصصین عفونی در خراسان جنوبی

متخصصین عفونی در خراسان رضوی

دکتر محمدجواد دهقان نیری

استان: خراسان رضوی

شهرستان: مشهد

آدرس: میدان امام رضا – فلکه بیمارستان امام رضا – ابتدای خیابان ابن سینا – ساختمان پزشکان ابن سینا – طبقه چهارم – مطب دکتر محمد جواد دهقان نیری

تلفن: ۳۸۵۹۷۹۹۹-۰۵۱

فکس:

متخصصین عفونی در خراسان شمالی

متخصصین عفونی در خوزستان

متخصصین عفونی در زنجان

متخصصین عفونی در سمنان

متخصصین عفونی در سیستان و بلوچستان

متخصصین عفونی در قزوین

متخصصین عفونی در قم

متخصصین عفونی در کردستان

متخصصین عفونی در کرمان

متخصصین عفونی در کرمانشاه

متخصصین عفونی در گلستان

متخصصین عفونی در گیلان

متخصصین عفونی در لرستان

متخصصین عفونی در مازندران

متخصصین عفونی در مرکزی

متخصصین عفونی در هرمزگان

متخصصین عفونی در همدان

متخصصین عفونی در یزد