متخصصین داخلی در تهران و شهرستان

دکتر عبدالقادر کهزادی

استان: تهران

شهرستان: تهران

آدرس: خیابان دارآباد- پور ابتهاج شرقی- روبروی موزه حیات وحش دارآباد- خیابان کوهپایه ۴- انتهای خیابان – مجتمع نرگس- دکتر عبدالقادر کهزادی

تلفن:

فکس: