همدان

کنفرانس یک روزه تازه های هپاتیت های ویروسی

زمان: ۸ آبان ۱۳۹۲

دارای امتیاز بازآموزی آموزش مداوم

مکان: همدان- دانشگاه علوم پزشکی همدان

حامیان
          شرکت جهان بهبود (janssen)           

         شرکت اکبریه (Roche)        

          شرکت بهستان دارو (Behestan darou)