ساوه

تازه های تشخیص و درمان هپاتیت بی و سی

زمان: ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۳

New Diagnostic and Treatment of HBV & HCV

August 28-29, 2014

دارای ۶ امتیاز بازآموزی آموزش مداوم

مکان: ساوه- میدان مدرس- سالن هلال احمر