احتراماً به استحضار می رساند که مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در راستای روز جهانی هپاتیت اقدام به برگزاری موارد ذیل نموده است.

  • مصاحبه مطبوعاتی با دکتر فریبرز منصور قناعی، رئیس مرکزتحقیقات بیماریهای گوارش و کبد (پیوست عکس) gums.ac.ir/gldrc
  • بارگذاری کتابچه آموزشی هپاتیت B و C جهت عموم در سایت .aspxآموزش-ویژه- بیمارانgums.ac.ir/gldrc/526/-
  • برگزاری ۳۶ جلسه مشاوره انفرادی با بیماران مبتلا به هپاتیت B و C توسط دکترای پرستاری با نظارت آقای دکتر فریبرز منصور قناعی، فوق تخصص گوارش و کبد.

۴-در اختیار گذاشتن خط تلفنی به شماره : ۰۹۰۱۶۴۳۲۰۲۵ جهت مشاوره تلفنی بیماران مبتلا به هپاتیت B و C که در جلسات انفرادی شرکت نموده اند.

همچنین اخبار هپاتیت در این مرکز در سال ۹۶ به شرح ذیل می باشد:

  • نامه نگاری با انتقال خون استان جهت معرفی افراد تازه تشخیص داده شده هپاتیت های ویروسی به مرکز تحقیقات جهت پیگیری،مشاهده و درمان

۲- اجرای رساله دکتریPhD by Research  خانم فرحناز جوکار با عنوان “بررسی شیوع هپاتیت B و C و میزان آگاهی و نگرش در پرستاران و گروه مقایسه در شهر رشت در خصوص هپاتیت های ویروسی B و C ” و چاپ سه مقاله در مجلات معتبرمنتج ازآن

۳- اجرای رساله دکترای پرستاری خانم دکتر زهرا طاهری ازبرمی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گیلان با عنوان “ارزشیابی تئوری پارسی در افراد دارای هپاتیت B” و چاپ سه مقاله در مجلات معتبرمنتج ازآن

۴- تهیه کتابچه خود مراقبتی هپاتیت B به زبان عامیانه توسط خانم دکتر زهرا طاهری.

۵-تصویب طرح های تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه با عناوین :

  • بررسی تجارب نشان دار شدن (Stigma) در مبتلایان به بیماری هپاتیت B مزمن
  • بررسی بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی ارجاع شده از سایر مراکز خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد با طراحی بانک اطلاعاتی در سال ۱۳۹۵
  • شیوع هپاتیت B وCدرجمعیت کوهورت گیلان