شروع به کار اولین غرفه ی اطلاع رسانی گیلان، شهرستان لنگرود، دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی-پیراپزشکی شرق گیلان
غرفه ی سیار، گروهی از دوستان لنگرود در شهر قدم زدند و با مردم راجع به هپاتیت به گفت و گو پرداختند.
کمپین بدون #هپاتیت (NOhep)، انجمن های علمی-دانشجویی دانشکده ی پرستاری، مامایی-پیراپزشکی شرق گیلان، لنگرود با همکاری شبکه هپاتیت ایران . مرداد ۹۶(به مناسب روز جهانی هپاتیت)
کمپین NOhep, گیلان، لنگرود، ساحل چمخاله شش مرداد ۹۶
کمپین NOhep,گیلان، لنگرود، ساحل چمخاله، جمعه شش مرداد ۹۶٫ دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی-پیراپزشکی شرق گیلان
کمپین NOhep, گیلان، لنگرود، ساحل چمخاله، جمعه شش مرداد ۹۶ دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی-پیراپزشکی شرق گیلان #هپاتیت @gums_as
برگزاری کمپین Nohep در باغ محتشم شهر #رشت
برگزاری کمپین Nohep در باغ محتشم شهر رشت
هم اکنون کمپین No hep بوستان ملت
Eliminate Hepatitis
کمپین بدون #هپاتیت (NOhep)، حضور دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی-پیراپزشکی شرق گیلان (لنگرود) در اردوی جهادی روستای خلیل سرای فومن ۱۳ مرداد ۹۶ کمپین ادامه دارد… @gilanmefda