موارد ذيل در آزمايشگاه تشخيص مولكولي – ويروس شناسي بوعلي قم انجام گرديد:

۱- صدور نامه به مراكز بهداشت، انتقال خون، مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري، اداره بهزيستي، مركزتالاسمي و هموفيلي سازمان نظام پزشكي استان مبني بر اطلاع رساني و در جريان قرار دادن مراكز مربوط با اهداف روز جهاني هـپاتيت

۲- پخش مباحث سمينار روز هـپاتيت با ويديو پرژكتور از طريق وبينار براي همكاران

۳- پخش تراكت و پوستر هاي شبكه هـپاتيت در خيابان اصلي شهر در بين مردم براي اطلاع رساني به آنها

۴- قراردادن يك روز كاري مجزا ( جمعه ٨ مرداد) براي پذيرش متقاضيان تست رايگان

۵- پذيرش ٤١١ فرد متقاضي در آن روز از ساعت ١٦-٧

۶- انجام گفتگوي علمي و دادن اطلاع به متقاضيان كه سوالات علمي داشتند توسط متخصص ويروس شناسي باليني

۷- جمع آوري حدود ١٠٠ كودك كار از سطح شهر و انجام تست هـپاتيت سي براي آنها