کمیسیون سلامت و بهزیستی انجمن “حرکت برای پیشرفت و توسعه ی سمنان” (سمپاد) در تاریخ هفتم مرداد ماه مصادف با روز جهانی هپاتیت، همگام با پایتخت و اکثر نقاط جهان اقدام به برگزاری کمپین اطلاع رسانی هپاتیت با حمایت “شبکه ی هپاتیت ایران” و با شعار “بدون هپاتیت” (No Hep) در سمنان نمود.

این کمیسیون با برپایی دو ایستگاه اطلاع رسانی در برج تجاری و گردشگری ققنوس و همچنین مقابل فرهنگسرای کومش در دو نوبت صبح و عصر اقدام به توزیع بروشور واطلاع رسانی چهره به چهره به همشهریان عزیز نمود.

در طول مدت برپایی ایستگاه ها اطلاعات ۲۲۶ نفر از همشهریان عزیز مراجعه کننده به ایستگاه ها ثبت گردید.
همچنین مواردی از مبتلایان به هپاتیت های ویروسی شناسایی شدند ومقرر شد که جهت درمان رایگان به شبکه ی هپاتیت ایران معرفی گردند.

کمیسیون سلامت و بهزیستی انجمن سمپاد امیدوار است در آینده بتواند گام های بلندتری را در جهت ارتقای سلامت همشهریان عزیز بردارد.

 

روز جهانی هپاتیت در فرهنگسرای کومش سمنانروز جهانی هپاتیت در فرهنگسرای کومش

 

روز جهانی هپاتیت در برج ققنوس سمناناطلاع رسانی در سمنان

https://telegram.me/SalamatSemnan