بمناسبت روز جهانی هپاتیت (۶مرداد) تلقیح واکسن هپاتیت به پرسنل شهرداری شرکت سپهر آبگون توسط کارشناس واحد بیماریهای واگیر ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۹۶/۵/۵
حضور پرسنل کلینیک بیماریهای رفتاری جهت ارائه خدمت و افزایش آگاهی شهروندان از چگونگی عملکرد و فعالیتهای این مجموعه ؛ هم اکنون در امامزاده سید علی اصغر ع ۹۶/۵/۵
جلسه آموزشی هپاتیت و HIV به همت واحد بیماریهای واگیر برای کارشناسان بهداشت حرفه ای ، امدادگران هلال احمر و عموم مردم ۹۶/۵/۹
آموزش هپاتیت و ایدز به همت کارشناسان کلینیک بیماریهای رفتاری وابسته به واحد بیماریهای واگیر برای ساکنین اردوگاه شهید ناصری ۹۶/۵/۱۱
جلسه آموزشی ایدز و هپاتیت توسط کارشناسان کلینیک بیماریهای رفتاری تحت نظر واحد بیماریهای واگیر جهت کارکنان شرکت روناک دارو ،همچنین تلقیح واکسن DT و واکسن هپاتیت به ۹۴ نفر از کارکنان ۹۶/۵/۱۷