در ارتباط با برگزاری روز جهانی هپاتیت در هفتم مردادماه ۱۳۹۵، انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران مصاحبه ای را با جناب آقای دکتر پارسانیا از اعضای کمیته علمی انجمن در ارتباط با این روز جهت پیشگیری و آگاه سازی عموم جامعه و به خصوص همکاران شاغل در آزمایشگاه های بالینی تهیه و در خبرگزاری های مهر، سلامت نیوز، آنا و صدا و سیما منتشر نمود.