همزمان با روز جهانی هپاتیت، ارومیه میزبان چادرهای کمپین نه به هپاتیت توسط دانشجویان کانون سلامت رفتار دانشگاه علوم پزشکی بود