بابل 1

سخنرانی مسئول مرکز درخصوص بیماری هپاتیت،اهمیت آن،راههای انتقال و پیشگیری برای داوطلبین سلامت و عموم مردم در روز افتتاحیه نمایشگاه.

بابل 2

سخنرانی مسئول محترم مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری معاونت بهداشی بابل در خصوص بیماریهای هپاتیت و ایدز.

بابل 3

ارائه مشاوره به بازدیدکنندگان در روز دوم نمایشگاه توسط کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای و کارشناس تغذیه این مرکز.

بابل 4

ارائه مشاوره و اهدای بسته های آموزشی به مراجعین در روز دوم نمایشگاه توسط کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای و کارشناس تغذیه این مرکز.

بابل 5

برگزاری جلسه آموزشی با همکاری کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای و ارائه مشاوره به بازدیدکنندگان توسط بهورزان این مرکز.

بابل 6

برگزاری کلاس آموزشی توسط پزشک مرکز درازکلا ، مشاوره و اهدای بسته های آموزشی توسط بهورزان آن مرکز در سومین روز نمایشگاه.

بابل 7

برگزاری کلاس آموزشی در خصوص هپاتیت های ویروسی برای کارکنان و داوطلبان هلال احمر بابلکنار توسط مسئول مرکز و ارائه خدمات مشاوره ای باهمکاری مامای این مرکز به بازدیدکنندگان در چهارمین روز نمایشگاه.

بابل 8

بازدید بخشدار محترم بخش بابلکنار و هیئت همراه از چگونگی روند برگزاری نمایشگاه روز جهانی هپاتیت.

بابل 9

برگزاری جلسه آموزشی در خصوص بیماری هپاتیت برای صنف آرایشگران و پیرایشگران توسط مسئول مرکز و سخنرانی کارشناس محترم واحد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی.

بابل 10

قرعه کشی مسابقه کتبی برای ۱۹۵نفر از شرکت کنندگان و اهدای جوایز با حضور دهیاران محترم روستاهای درازکلا،کبریاکلا و پرسنل محترم مرکز درونکلای شرقی در روز اختتامیه نمایشگاه.