داروخانه توتیا

آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه بهشهر، ساختمان اداری ۱۴۵

تلفن:۴-۸۸۸۲۰۱۷۳-۰۲۱