ارتباط سر و گردن با هپاتیت سی
اندازه دور کمر نشاندهنده ریسک ابتلا به بیماری های کبد
تشخیص شدت بیماری مزمن کبد بدون نمونه برداری
کبد چرب منجر به بیماری قلبی می شود
ویتامین B3 از پیری کلیه و کبد جلوگیری می کند