برنامه دکتر سلام در شبکه آموزش

با حضور پروفسور سید مؤید علویان فوق تخصص گوارش و کبد 

موضوع برنامه: هپاتیت و کبد چرب

چهارشنبه ۷ مهر، ساعت ۱۳:۶۳۰ بعدازظهر